ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

 

 

   ประวัติอำเภอดอนตูม
   ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลด้านการเกษตร
   พืชเศรษฐกิจ
   วิสาหกิจชุมชน
   กลุ่มสถาบันเกษตรกร "เครื่องดื่มน้ำสำรอง น้ำข้าวโพด" "ปลานิลแดดเดียว"" "หลามยอ"
  ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนเกษตรชุมชน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์
  พรบ.อำนวยความสะดวกฯ ปี 2558 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเรืองศิริ
บ้านหลวง
ตำบลห้วยพระ
  องค์ความรู้ Smart Famer ตำบลสามง่าม
ตำบลบ้านหลวง
 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง      
   เกษตรหมู่บ้าน
   องค์ความรู้กลุ่มยุวเกษตรกร
   องค์ความรู้กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
 
  
สสข.๒ ราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน "ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่" "น้ำพุ น้ำล้น หินมงคล" "ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร""
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน วิสาหกิจชุมชนโครงการข้าวไรซ์เบอรี่ วิสาหกิจชุมชนน้ำพุ น้ำล้น หินมงคล วิสาหกิจชุมชน 9 เภสัช
สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตะกร้าสาน ขนมอบต่าง ๆ
ตำบลสามง่าม
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ตำบลห้วยพระ ตำบลลำเหย  
       
       
เกษตรกรท่านใดมีปัญหาด้านการเกษตร เช่น แมลงศัตรูพืชระบาด รายงานแผนผลประจำเดือน
   เชิญปรึกษา ขอความช่วยเหลือ ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม   สิงหาคม 59 รายละเอียด
   เวลา ราชการ  
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม เปิดขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60   
   โดยสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม  
   หรือสถานที่เกษตรตำบลนัดหมาย  
    
   
      
 
ภาพข่าว/กิจกรรม
   
รายละเอียด รายละเอียด
   
รายละเอียด รายละเอียด
   
รายละเอียด รายละเอียด
   
รายละเอียด รายละเอียด
   
   
   
รายละเอียด รายละเอียด
   
   
  ข่าวย้อนหลัง
 
ติดต่อ : สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม
102 หมู่ 1 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150